Rolników będzie coraz mniej

Głównymi tematami XXVIII kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Toruń, który odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2021 roku będą m. in: przyszłość gospodarcza świata, Europy i Polski w dobie pandemii oraz “Europejski Zielony Ład”, który budzi dużo emocji w świecie polityki i gospodarki.

Biznesmeni, rolnicy, przedsiębiorcy chcą wiedzieć co to znaczy „Europejski Zielony Ład”? Jak on wpłynie na ich życie czy ich przyszły biznes. Wątpliwości budzi kwestia tego jak on wpłynie na środowisko oraz czy poszczególne państwa Unii Europejskiej stać na jego wprowadzenie.

Koncepcja Nowego Zielonego Ładu to doskonały powód do dyskusji w Europie na temat dobrego rozwiązania w rolnictwie wprowadzonego w Irlandii.

Tam nie selekcjonowano gospodarstw na małe i duże tylko na dochodowe i niedochodowe. Zachęcając kogoś do tego żeby został na wsi, wyceniano jego przedsiębiorczość i dopłacano mu do jej dochodu.

W większości państw, w tym w Polsce tak się nie postępuje. Dlatego każdy kto może rozpycha się na wsi, jeśli chodzi o ziemię, żeby się utrzymać. Rolników bezpośrednio produkujących na wsi będzie coraz mniej, tego nikt nie zatrzyma. Zmniejszenie standardu życia na wsi może doprowadzić do tego, że stworzy się piękny Zielony Ład a nikt tam nie będzie chciał mieszkać.

Kiedy byłem ministrem rolnictwa, zawsze bardzo przejmowałem się tym czy na wsi jest energia elektryczna, droga, dobry telefon, oczyszczalnia ścieków, świetna szkoła, hala sportowa, dobry sklep. To jest warunek, że ludzi na wsi może być więcej nawet w sytuacji, w której rolników jest mniej.

Jacek Janiszewski – absolwent Wydziału Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Były Minister Rolnictwa w rządach Jerzego Buzka i Hanny Suchockiej. Wykładowca takich uczelni jak: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aktualnie Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie. Założyciel i przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”. Od 1994 roku organizuje kongres społeczno-gospodarczy Welconomy Forum in Toruń.

Refleksje 8.03.2021